Tai Nạn Do Trượt Ngã

Ai sẽ chịu trách nhiệm cho thương tích do trượt ngã của quý vị?

Nếu quý vị bị thương trong một vụ tai nạn do điều kiện không an toàn đối với tòa nhà công cộng, trong cửa hàng hoặc các bất dộng sản cá nhân, quý vị có thể cảm thấy không biết phải làm gì tiếp theo. Quý vị có thể cho rằng chủ sở hữu của bất động sản sẽ thanh toán cho các hóa đơn y tế của quý vị. Thật không may, công ty bảo hiểm của các tòa nhà thường sẽ không thanh toán bất cứ thứ gì một cách tự nguyện.

Đội ngũ pháp lý về thương tích cá nhân giàu kinh nghiệm tại Văn Phòng Luật Sư John Nguyễn, có thể giúp quý vị nhận được khoản bồi thường xứng đáng cho những thương tích mà quý vị phải chịu trong tai nạn trượt chân hoặc té ngã. Chúng tôi cung cấp một cuộc tư vấn ban đầu miễn phí để thảo luận về trường hợp của quý vị và trả lời các câu hỏi. Chúng tôi có các văn phòng cung cấp dịch vụ bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại San Jose, Modesto và Stockton.

Tai nạn trượt ngã có thể để lại cho bạn những vết thương suy nhược và đau đớn có thể ảnh hưởng đến quý vị lâu dài. Chúng tôi sẽ xem xét tình huống của quý vị một cách nghiêm túc, giúp quý vị theo đuổi việc đòi bồi thường bằng cách thương lượng giải quyết với công ty bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm không đối xử công bằng với quý vị, chúng tôi có thể nộp đơn kiện về thương tích cá nhân.

Nguyên nhân phổ biến của tai nạn trượt ngã

Trong nhiều trường hợp, sự cố trượt chân hay té ngã là kết quả của tình trạng đồ đạc bừa bãi trong tòa nhà, cơ sở vật chất bảo dưỡng cẩu thả hoặc không được đặt những biển cảnh báo ở nhưng nơi không an toàn. Chủ nhân của các tòa nhà, quản lý cửa hàng và các bên liên đới có trách nhiệm cảnh báo quý vị về những sự nguy hiểm có thể gây hại cho quý vị và đồng thời phải tiến hành sữa chữa những nguy hiểm đó một cách nhanh chóng. Các nguyên nhân phổ biến cho những trường hợp cơ sở vật chất phải chịu trách nhiệm cụ thể này bao gồm:

  • Sàn trơn
  • Cầu thang bị hỏng
  • Ánh sáng kém
  • Bề mặt không bằng phẳng
  • Không đặt bảng cảnh báo nguy hiểm.

Để quy trách nhiệm cho chủ sở hữu tài sản, quý vị nên thực hiện các bước ngay lập tức để thu thập và bảo quản bằng chứng về tình trạng không an toàn. Quý vị liên hệ với công ty luật California của chúng tôi càng sớm, thì chúng tôi càng sớm có thể đại diện quý vị làm việc các bên liên quan. Lên lịch tư vấn miễn phí của bạn về chấn thương trượt ngã ngay hôm nay.

Gọi 209-622-0515 hoặc gửi email để gặp luật sư tại một trong những văn phòng thuận tiện của chúng tôi ở San Jose, Stockton và Modesto.

Se habla español. Chúng tôi nói tiếng Việt.

Modesto Office

Stockton Office

San Jose Office

Newsletters

Get the latest Immigration news from John Nguyen Law Offices in your inbox.