Bảo Vệ Khỏi Lệnh Trục Xuất

Nếu quý vị là một công dân nước ngoài đang sinh sống ở Hoa Kỳ, khả năng bị trục xuất có thể là điều cực kỳ đáng lo ngại, đặc biệt nếu gia đình của quý vị cũng đang ở đây ở Hoa Kỳ và quý vị có thể bị chia cắt khỏi những người thân yêu của mình. Nếu quý vị bị trục xuất, quý vị sẽ bị mất công việc, sự nghiệp và trợ cấp hưu trí và không thể tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm.

Bảo Vệ Khỏi Lệnh Trục Xuất

Đối với Văn Phòng Luật Sư John Nguyen, chúng tôi thấu hiểu quý vị sẽ bị rắc rối như thế nào khi phải đối diện với việc bi trục xuất. Ngay cả khi quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị vẫn có các quyền và chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị về những quyền đó và đấu tranh để quý vị ở lại đây. Kể từ năm 2003, chúng tôi đã giúp đỡ mọi người từ hơn 28 quốc gia về tất cả các khía cạnh của luật di trú. Để trao đổi với luật sư về vấn đề pháp lý của quý vị, hãy đặt lịch hẹn với chúng tôi online hoặc gọi 209-409-3094.

Nếu quý vị không phải là công dân Mỹ và đang sống ở Hoa Kỳ, quý vị có thể bị trục xuất nếu:

  • Quý vị đã nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp.
  • Tình trạng thị thực của quý vị đã hết hạn; ví dụ: quý vị ở Hoa Kỳ với thị thực lao động không định cư và công việc của quý vị bị chấm dứt hoặc quý vị ở Hoa Kỳ với thị thực K và quý vị ly hôn hoặc hôn ước của quý vị bị hủy.
  • Quý vị đã bị kết án phạm tội.

Khi Visa Của Quý Vị Bị Thu Hồi, Hãy Liên Hệ Ngay Với Luật Sư Của Chúng Tôi Tại Các Văn Phòng Modesto, Stockton Hoặc San Jose.

Nếu quý vị thuộc đối tượng bị trục xuất, quý vị sẽ nhận được thông báo xuất hiện tại phiên tòa di trú để bị trục xuất. Luật sư John Nguyễn là một luật sư chuyên nghành về di trú, người hiểu rõ sự phức tạp về mặt pháp lý của những vấn đề này và có thể đại diện tại toà bảo vệ quý vị một cách hiệu quả. Luật sư John Nguyễn đã nhiều lần đứng ra bảo vệ các khách hàng của mình tại các tòa án di trú ở California, Arizona, Washington và Texas. Ngoài kiến thức và chuyên môn của mình trong lĩnh vực di trú, anh ấy còn thấu hiểu với những thách thức và sự thất vọng mà nhiều người di dân phải đối mặt với khả năng bị trục xuất..

Ngoài tiếng Anh, ông Nguyễn còn thông thạo tiếng Việt và các nhân viên tại công ty đều thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Để nói chuyện với luật sư về vấn đề nhập cư bị trục xuất của quý vị, hãy liên hệ đặt hẹn với chúng tôi qua online hoặc gọi 209-622-0515.

Se habla español. Chúng tôi nói tiếng Việt.

Modesto Office

Stockton Office

San Jose Office

Newsletters

Get the latest Immigration news from John Nguyen Law Offices in your inbox.